12 ژوئن 2017

اعزام به مسابقات خارجی نیازمند کسب مجوز از شورای برون مرزی/ احکام مسابقات فاقد مجوز بدون اعتبار است

بنابر نامه رسمي فدراسيون و ابلاغ رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام هرگونه اعزام به مسابقات خارجي توسط زيرمجموعه بدون مجوز شوراي برون مرزي غير قانوني بوده و احكام آن فاقد اعتبار است.

 

Untitled-1 copy.JPG

افزودن دیدگاه جدید